Jubileusz 25. lecia Akcji Katolickiej

W dniu 8 września świętowaliśmy 25-lecie reaktywacji Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Jest to stowarzyszenie katolików świeckich powołane w 1922 r. W założeniu ma pogłębić formację chrześcijańską i scalić z hierarchią kościoła w realizowaniu misji Kościoła.
W 2012 r. również na terenie naszej Parafii został powołany oddział Akcji Katolickiej. Jego założycielem i asystentem duchowym jest ks. dr Zenon Tomasiak. W tym roku rozpoczęła się już trzecia kadencja. Łącznie na przestrzeni lat skupił w swoich szeregach 30 osób. Aktualnie jest 22-u członków, którzy aktywnie włączają się w życie naszej Parafii. Podejmują też wiele  inicjatyw. W święta prowadzone są zbiórki żywności i innych artykułów, które przekazywane były rodzinom wielodzietnym, a obecnie trafiają do starszych i samotnych. Organizowane są również spotkania dla dzieci, które odbywają się cyklicznie kilka razy do roku. Członkowie stowarzyszenia prowadzą i uczestniczą także w modlitwach i liturgiach.
Ten jubileusz 25-lecia poprzedziło czerwcowe nawiedzenie w naszej świątyni relikwii Jana Pawła II.
Parafialny Oddział rocznicową uroczystość przeżywał na wieczornej Mszy św. Jego członkowie włączyli się aktywnie w liturgię słowa. Na zakończenie zarząd Akcji Katolickiej podarował ks. Proboszczowi pamiątkowy obrazek z podobizną św. Jana Pawła II – patrona stowarzyszenia, dziękując za duchowe przewodnictwo grupy i życząc błogosławieństwa na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Wakacje będą znów....

Na Liwocz do Sanktuarium Matki Bożej Pokoju

Wyprawa Grupy młodzieżówej: W czwartek, 20. sierpnia br. młodzież naszej parafii wyruszyła z granicy Dębowej i Czermnej na górę Liwocz. Towarzyszyli im ks. Jan oraz diakoni Andrzej i Łukasz. Młodzi w miłej, radosnej atmosferze leśną drogą udawali sie na pobliską górę. Po dotarciu do celu wszyscy zachwycali sie pięknymi widokami. Następnie młodzi odmówili różaniec, później posilili się, aby mieć siłę na powrót. Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć oraz lodów. Wszyscy zadowoleni, choć na pewno troszkę zmęczeni udali sie szczęśliwie do domu. Zobacz galerię.


Pielgrzymka DSM i LSO z Dębowej: 26 sierpnia 2020 r., w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, z Dębowej wyruszyła piesza pielgrzymka dzieci i młodzieży. Celem było Sanktuarium Matki Bożej Pokoju na górze Liwocz. Uczestnicy wyruszyli, aby podziękować za czas wakacyjnego wypoczynku i prosić o ustanie pandemii.
Grupa dębowskich ministrantów, lektorów i dziewcząt z DSM-u, po dotarciu na szczyt oddała cześć Matce Bożej, modląc się na różańcu wraz z diakonami Andrzejem i Łukaszem oraz księdzem Janem. Panie ze Stowarzyszenia „Dębowa razem” dla młodych pielgrzymów przygotowały poczęstunek, za który gorąco dziękujemy. Nasza galeria.

Wszystkim opiekunom i osobom zaangażowanym w realizację tego projektu  mówimy BÓG ZAPŁAĆ!

Od Dzieciątka do Matki... pielgrzymka DSM do Dębowej

W środę 15 lipca 2020 r. dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej z Jodłowej, Dębowej i Wisowej wzięły udział w pielgrzymce z sanktuarium w Jodłowej do kaplicy w Dębowej.
Po dotarciu do celu zgromadzeni oddali cześć Matce Bożej Niepokalanie Poczętej, która króluje w dębowskiej kaplicy, a zarazem jest patronką DSM-u.
Dziewczęta po skończonej modlitwie różańcowej i wspólnym śpiewie, z kaplicy udały się na plac przy Centrum Kulturalno-Sportowym, aby rozpocząć grillowanie oraz wspólną zabawę integracyjną.
Dziękujemy wszystkim uczestniczkom, przewodniczkom, a w sposób szczególny Paniom ze Stowarzyszenia „Dębowa Razem”. Zobacz galerię.