Droga Krzyżowa w święto Podwyższenia Krzyża Świętego

14 września 2021r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, aby uczcić krzyż- symbol męki, ale i zwycięstwa Chrystusa została zorganizowana po wieczornej Mszy Świętej droga krzyżowa. Trasa prowadziła z sanktuarium do krzyża misyjnego przy zabytkowym kościele. Nabożeństwu przewodniczył Ksiądz Proboszcz Piotr Adamczyk. Rozważania poszczególnych stacji kalwaryjskiej drogi Jezusa czytali przedstawiciele Akcji Katolickiej. Teksty rozważań odnosiły się do kondycji człowieka we współczesnym świecie.

 

                               

W swe ramiona mnie weź

14 września 2021r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, aby uczcić krzyż- symbol męki, ale i zwycięstwa Chrystusa została zorganizowana po wieczornej Mszy Świętej droga krzyżowa. Trasa prowadziła z sanktuarium do krzyża misyjnego przy zabytkowym kościele. Nabożeństwu przewodniczył Ksiądz Proboszcz Piotr Adamczyk. Rozważania poszczególnych stacji kalwaryjskiej drogi Jezusa czytali przedstawiciele Akcji Katolickiej. Teksty rozważań odnosiły się do kondycji człowieka we współczesnym świecie.

 

                                           

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy czwartek od 17:00- 18:00 , zapraszamy do wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu wynagrodzenia za wszystkie profanacje popełniane wobec Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

Adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia. Adoracja jest więc zatem pełnym miłości spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Poprzez adorację Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.

Adoracja nie jest tylko osobistą postawą, nawet jeżeli jest głównie sprawą duchową osoby. To postawa całego Kościoła, który, ponieważ pozostaje zjednoczony z Chrystusem, uwielbia Go i uwielbia Ojca wraz z Nim, adoruje w imieniu całej ludzkości. Adoracja jest czerpaniem łask dla całej ludzkości. Innymi słowy, z duchowych owoców modlitwy przed Najświętszym Sakramentem my wszyscy korzystamy.

Owoce adoracji

Pierwszym owocem adoracji w życiu jest najpierw wzrost nadprzyrodzonej wiary. Aby adorować, trzeba czynić akty wiary. Nie czujemy obecności Pana, nie widzimy Go, mimo to wierzymy, że okrągły kawałek chleba to sam Chrystus. Wzrastając w tym akcie wiary, tzn. w uznaniu tego, kim Bóg jest i co robi, dochodzimy do wiary coraz większej, bardziej oczyszczonej i rozumnej.

Adoracja odkrywa przed nami nowe światło, coraz bardziej wypełnione tajemnicą. Oczyszcza inteligencję, daje większą jasność, nawet w sprawach konkretnego życia, w codziennych problemach, po prostu dlatego, że wszystko upraszcza.

Adoracja prowadzi nas do współczucia i miłości. Adorując stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, który przyszedł, by współczuć, wybawiać, uzdrawiać, by uwolnić więźniów, nie możemy nie czynić jak On i dlatego stopniowo wchodzimy we współczucie.

Adoracja eucharystyczna przemienia całe nasze życie przez tę osobistą, całkowitą bliskość z Panem. Jezus obecny w tym sakramencie przychodzi, by mieszkać w nas i pośród nas. Jego obecność przemienia nas i ożywia. Powoli życie i uczucia Chrystusa stają się naszymi, abyśmy mogli w prawdzie powiedzieć: „Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Adoracja będzie nas także uwalniać i uzdrawiać, bo to przecież ten sam Jezus, który przyszedł uwolnić więźniów, przywrócić wzrok niewidomym, który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, jest osobiście obecny w Eucharystii.

Adoracja daje nam bardziej współpracować w dziele zbawienia, bo adorujemy Adorującego, który naprawia wszelkie zniewagi, wszelkie bałwochwalstwo, wszelki grzech świata popełniony przeciwko Ojcu Światłości.

Adoracja przygotowuje nas również do życia wiecznego, bo w Eucharystii adorujemy Tego, który chodził drogami Galilei, cierpiał za nas, zmartwychwstał i żyje w niebie – Tego samego, którego ujrzymy w chwale, którego widok będzie naszym wiecznym nasyceniem. Adoracja przygotowuje nas do tego w sposób tajemniczy, bo poprzez wiarę daje nam widzieć Niewidzialnego, dotknąć Niezmiennego. Stając się czcicielami Boga w Najświętszym Sakramencie, ujrzymy Jego chwałę i zostaniemy nią przemienieni, a także przemienimy świat przyciągając innych do Boga.