INFORMACJA

MODERNIZACJA OGRZEWANIA

   Jak to zostało podane po konsulatcjach z fachowcami wraz 9z Radą Gospodarczą podjęliśmy decyzję o tym, że pragniemy podjąć się w tym roku trudnego i kosztownego przedsięwziecia modernizacji naszego ogrzewania. Podjęli się jej fachowcy, którzy podbne rozwiązania wykonali w kościołach. 
Modernizacja będzie polegać na uworzeniu kotłowni w podziemiach naszego Sanktuarium, budowie centarli grzewczo-kilmatyzacyjnej wraz z nowymi źródłami ciepła opartymi na trzech piecach gazowych. Centrala będzie zintegrowana z  akumulacyjnym buforem ciepła i agregatem kilmatyzacyjnym, który zostanie wymieniony.
     Bardzo dziękujemy rodzinom, które już wpłaciły pieniądze na ten cel. Przyminamy, że składamy się po 40 PLN od rodziny przez 12 miesięcy (kwartalnie 120 PLN).
     Opłaty można dokonać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Można też wpłącać je na konto z dopiskiem modernizacja ogrzewania

        Nr konta : 70 8589 0006 0031 0971 8829 0003

Przy okazji pragnę przypomnieć, że wpłaty na konto związane z utrzymaniem cmentarza dokonujemy na poniższy numer:
Nr konta : 43 8589 0006 0031 0971 8829 0004
Natomiast wpłaty na sprzątanie, kwiaty, ubezpieczenie i inne darowizny na:
Nr konta : 97 8589 0006 0031 0971 8829 0002

Zainteresowanych odsyłam do filmu, który pokazuje na czym polegać będą zamierzone przez nas prace. Oczywiście w film pokazuje rozwiązanie dla koscioła  trzykrotnie większego i ze stałym źrółem ciepła jakim jest pelet (w naszym przypadku będzie to gaz a także kilimatyzacja, której tam nie ma) https://youtu.be/MGqNjOH6ygg
Tutaj zamieszczam link do filmu tłumaczący pan Bartłomiej wraz z panem Krzsztofem, po zapoznaniu się z palnami naszego Sanktuarium zaproponowali nam najbardziej korzystne rozwiązanie.
     U nas cała instalacja już jest, trzeba z uznamiem podkreśłić, że rozwiązania jakie zostały zastoosowane przez projektantów i budowniczych pod kierunkiem ks. Franciszka Cieśli wyprzedziły czas, są nowoczesne i oszczędzają nam koszty, pieniądze i czas modernizacji.  

Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie
ks. Proboszcz wraz z Parafialną Radą Gospodarczą

INTENCJE MSZALNE

Okres zwykły
  29.05 - 4.06.2023 r. 

PONIEDZIAŁEK - 29.05 Święto NMP Matki Kościoła
6.30   1. Do Dz. Jezus o szczęśliwą operację i potrzebne łaski dla pewnej osoby.
          2.
† Krystyna Maguda (7 dz. śm.) od córki Grażyny z mężem.
10.00 
Do Dz. Jezus dziękczynna za otrzymane łaski dla Marii.
15.00 Wisowa  † Krystyna Mróz od róży Katarzyny Kamionka.
15.00 Dębowa † Edward Antas od Sławka- kolegi syna Jana.
18.00 1. † dusze w czyśćcu cierpiące oraz zmarlii w ostatnim roku; z int. APDC.

WTOREK - 30.05
6.30   1. † Stanisław (m) Chudy od córki Anny z rodziną.
          2.
† Marian Janiga (30 dz. śm.) od córki Ireny.
          3.
† Kazimierz Stręk (7 dz. śm.) od żony.
18.00  Do Dz. Jezus dziękczynna za otrzymane łaski przez rodzinę Jakubowskich i Kaniów oraz za 75 lat życia Zofii, z prośbą o dalsze bł. 

ŚRODA - 31.05
6.30 
1. † Józef (m) Czech brata Andrzeja z żoną.
         2.
† Zofia Kos od wnuka Adama Pytlika z rodziną.  
 18.00  † Stanisław (m) Placek (13 r. śm.).

CZWARTEK - 1.06
6.30 
  1. † Stanisław (m) Chudy od córki Elżbiety z rodziną. 
           2.
† Julia Furman od wnuka Mariusza z rodziną. 
18.00  † Jan Chwał (1 r. śm.).
         

PIĄTEK- 2.06
6.30
  † Jan Wójcik od siostry Marii z rodziną. 
14.30 Wisowa
W 90 r. ur. w podziękowaniu za łaski, z prośbą o dalsze bł.
15.30 Dębowa  † Marian Chudy oraz jego rodzice.
18.00   † Zofia Kos od wnuczki Joanny z rodziną.      

SOBOTA- 3.06
6.30  † Zofia Kos od chrześniaka Zbigniewa z rodziną.
9.00 
Wynagradzająca NS NMP.
18.00 (Zabytkowy† Jan Wójcik od siostrzenicy Grażyny z rodziną.

NIEDZIELA - 4.06 - Uroczystość Najświętszej Trójcy
7.00  † Grzegorz Jurek (2 r. śm.). 
8.00 (Wisowa) † Jan Kos (1 r. śm.) od córki Haliny z rodziną. 
9.00  † Jan Janiga (1 r. śm.). 
10.00 (Dębowa) † zmarli z rodziny Nawracajów i Patyków.
11.00  Do Dz. Jezus dziękczynna w int. Stanisławy (f) z ok. 93 r. ur.
16.00  Do Dz. Jezus w int. Dominika (m) i Grzegorza z ok. 18 r. ur., z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Św. 

Parafialna Rada Duszpasterska

Zajęci własnymi sprawami, własnym domem, pracą itd. niejednokrotnie zapominamy o jej potrzebach, do czego przecież zobowiązuje nas V przykazanie kościelne, które nakazuje nam: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. I nie chodzi tu tylko o jej potrzeby materialne, ale także duchowe. Nie chodzi tylko o to, żeby „dać na tacę”, ale żeby samemu zaangażować się w dzieła, które prowadzi parafia, także poprzez zaangażowanie swojego czasu i sił w jej działalność.
Jedną z takich form jest Parafialna Rada Duszpasterska, do której wybory odbędą się 23 października. Jak podaje Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Tarnowskiej, jest ona „instytucją, która w szczególny sposób realizuje zadanie współdziałania duchownych i świeckich dla dobra Kościoła” (§1). „Poprzez członkostwo w Radzie wierni wspomagają proboszcza w odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji i uświęcania, a trwając w religijnym posłuszeństwie wobec swoich pasterzy, przyczyniają się do ożywienia istniejących dzieł duszpasterskich i inicjowania nowych” (§2).
Wszyscy jesteśmy wezwani do zaangażowania w życie i misję parafii. Przypomina nam o tym św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie: „Nowe sytuacje — zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym — domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności” (nr 3). Zaś dokumenty Soboru Watykańskiego II stwierdzają, że: „Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w powszechność Kościoła. Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy własne i świata oraz sprawy dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwiązywania; współpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny (Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich «Apostolicam actuositatem», nr 10). Temu właśnie w sposób szczególny służy Parafialna Rada Duszpasterska. Jest ona stałą formą „synodowania” w naszej parafii, czyli spotykania się, wzajemnego słuchania i rozeznawania, do jakich działań zaprasza nas Jezus.
Podstawowym zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspieranie duszpasterzy w działalności ewangelizacyjnej (jak sama nazwa wskazuje – „duszpasterskiej”), a dopiero potem w działalności charytatywnej, społecznej itp. Dlatego jej członkowie powinni odznaczać się głęboką wiarą i pragnieniem jej krzewienia. Nie możemy mylić Parafialnej Rady Duszpasterskiej z Parafialną Radą Ekonomiczną.
Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Tarnowskiejw następujący sposób opisuje, kto może być członkiem tej rady: „Członkiem Rady może być osoba, która jest praktykującym katolikiem, przyjęła sakrament bierzmowania, odznacza się roztropnością i prawością, jest wolna od kar kościelnych i cieszy się dobrą opinią wśród parafian. Wybrany kandydat musi wyrazić zgodę na wejście w skład Rady. Kandydat do Rady zgłoszony w ramach procesu wyborczego, musi mieć stałe zamieszkanie w parafii” (§10). Zachęcam aby zgłaszać do Rady takie osoby, które zaangażują się w działalność ewangelizacyjną (duszpasterską) parafii, a nie tylko w sprawy ekonomiczne, gdyż jest to domena Parafialnej Rady Ekonomicznej, którą powołuje sam ksiądz proboszcz.

 

W skład Rady w związku ze statutem wejdą członkowie należący do niej:

z urzędu   (2),
z nominacji proboszcza  (5),
oraz z wyboru parafian   (6)
– wybierzemy czterech  kandydatów z Jodłowej, jednego z Dębowej i jednego z Wisowej.