Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54)

Obietnica Chrystusa zostaje wypełniona. Daje nam życie wieczne duszy i chwałę zmartwychwstania ciała. Ciało Chrystusa staje się dla nas pokarmem. Udowadnia jak wielka jest miłość Boga do ludzi. Nawraca serca i budzi w nich zdolność miłowania bliźnich tak, jak umiłował nas Chrystus.

 

16 czerwca o godz. 9.00 w naszym sanktuarium sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem Ks. mgr lic. Artura Mularza. Następnie  ulicami Jodłowej szła uroczysta procesja eucharystyczna. To symboliczne przejście zawsze jest zaproszeniem Chrystusa do naszych rodzin i domów. Tam, gdzie ból i cierpienia, ale również nadzieja i radość.

Galeria

Srebrny jubileusz kapłaństwa Księdza Proboszcza

Maj i czerwiec to miesiące, kiedy kapłani przeżywają kolejne rocznice święceń kapłańskich. Jest to okazja do wdzięczności Bogu za dar życia i powołania oraz czas radości, ale zawsze tej radości towarzyszy wruszenie, bo taka jest natura każdego z nas. W naszej parafi 22 maja, dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za 25 lat kapłaństwa Księdza Proboszcza Piotra Adamczyka.

Księże Proboszczu

Dziękujemy Bogu za dar Twojego powołania i kapłaństwa, bo jest to droga, która uczyni Cię szczęśliwym.

Dziękujemy za wszelkie dobra, które dzięki Twojej służbie stało się naszym udziałem, za sprawowane Msze Św., głoszone Słowo Boże, sakrament pokuty i pojednania oraz za Twój uśmiech, który Cię nigdy nie opuszcza.

Dzisiaj na kolejne lata posługi, pragniemy Ci życzyć, aby Chrystusowy pokój gościł w Twoim sercu. Życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia oraz sił do kontynuacji misji kapłańskiej. Niech wierność Bogu, Kościołowi i kapłańskiej służbie dalej prowadzi Cię do Chrystusa i pozwoli Ci się z Nim spotkać w wieczności. Niech Maryja zawsze się o Ciebie troszczy, a całe zastępy Aniołów i Świętych nieustannie orędują u Boga.

Szczęść Boże na dziś, jutro i każdy kolejny dzień!

Galeria

 

 

 

 

 

 

Odpust ku czci św. Stanisława BM

W niedzielę 08.05.2022r. w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona naszej Ojczyzny, naszej diecezji i naszej parafii. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. prof. Józef Młyński.

 

 

Galeria