Zostały zmienione numery rachunków bankowych Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie:
70 85890006 0031 0971 8829 0003      sprzątanie, ubezpieczenie, składki roczne

43 85890006 0031 0971 8829 0004      cmentarz