We wszystkie niedziele listopada, Msza św. wieczorna będzie odprawiana
w kościele św. Mikołaja Bpa na cmentarzu o godz. 15-ej.