KOMUNIKAT POLICJI

 

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy zwraca się z apelem do wszystkich osób samotnych, starszych i ich rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności. W związku z licznymi zgłoszeniami o dokonywanych oszustwach tj.:
- Metodą „na wnuczka", „na policjanta" czy na innego członka rodziny;
- Oferty sprzedaży i podpisania nowych umów dotyczących dostarczenia energii elektrycznej, gazu i innych mediów;
- Oferowania usług remontowych np. wymiany rynien, gdzie usługodawcy na wstępie podają zaniżony koszt wykonania remontu;
- Oszustwa związane z COVID 19 - sprzedaż fałszywych leków i szczepionek.

W każdym z wymienionych przypadków, które wzbudzają jakiejkolwiek wątpliwości co do wiarygodności przekazanych informacji przez osoby podające sio za członka rodziny, policjanta, akwizytora, sprzedawcę itp. proszę natychmiast kontaktować się z numerem alarmowym 112 i bezwzględnie nie przekazywać żadnych środków płatniczych.
Policja podejmie niezbędne czynności aby zapobiec oszustwom, które w ostatnim czasie, naraziły osoby starsze na znaczne szkody, a niejednokrotnie utraty dorobku całego życia.