KOMUNIKAT POLICJI

           Komenda Powiatowa Policji w Dębicy zwraca się z apelem do wszystkich osób samotnych, starszych i ich rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności. W związku ze zgłoszeniami w ostatnim czasie o dokonywanych oszustwach tj.:
           1. metodą „na wnuczka", „na policjanta" czy na innego członka rodziny;
           2. oferty sprzedaży złotych monet, biżuterii i innych wyrobów ze złota, które w rzeczywistości są bezwartościowe;
           3. oferty sprzedaży i podpisania nowych umów dotyczących dostarczenia energii elektrycznej, gazu i innych mediów.
           W każdym z wymienionych przypadków, w których wzbudza jakiejkolwiek wątpliwości co do wiarygodności przekazanych informacji przez osoby podające się za członka rodziny, policjanta, akwizytora, sprzedawcę proszę natychmiast kontaktować się z numerem alarmowym 997 lub 112.
           Policja podejmie niezbędne czynności, aby zapobiec oszustwom, które w ostatnim czasie, naraziły osoby starsze na znaczne szkody a niejednokrotnie utraty dorobku całego życia.
 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 marca 2018

 

              W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

             Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła.

             W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalna w domach. Wisowa - środa od godz. 14-ej, Dębowa w piątek od godz. 800. Jodłowa czwartek od godz. 1400. Jeśli ktoś nie zgłosił chorych to niech to uczyni w zakrystii. Prosimy zorganizować podwiezienie dla księdza w poszczególnych rejonach.

             W piątek zapraszamy na drogę krzyżową w plenerze. O godz. 15-ej Msza św. w Dębowej później pójdziemy w stronę Błażkowej dalej w stronę Osiedla Góry i powrócimy do kościoła w Dębowej. W najbliższy piątek nie ma Mszy św. wieczornej w Jodłowej. Droga krzyżowa będzie tylko o godz. 700 i w Dębowej o 15-ej.

             Już dzisiaj zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne. Spowiedź w sobotę po Mszy św. o godz. 8-ej do 1200 oraz 1400-1700, z tradycyjnymi przerwami. Spowiedź na dojazdach: Dębowa godz. 1045-1200, Wisowa godz. 1400-1500.

             Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Przed Sumą o godz. 11-ej zgromadzimy się przed kościołem, skąd wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Po Mszy św. konkurs na najpiękniejszą samodzielnie wykonaną palmę.

             W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Dzisiaj po Mszy św. można nabyć palmy wykonane własnoręcznie przez Dziewczynki z DSM. Ofiary przy tej okazji składane są przeznaczone na ich działalność

             Za tydzień 25 marca br. przypada też Dzień Bractwa Dzieciątka Jezus modlitwy z prośbami połączone będą z wieczorną Msza św.

             Ze względu na spowiedzi w innych parafiach kancelaria parafialna do świąt będzie czynna tylko po Mszy św. rannej.

             Z drugiej niedzieli na cele inwestycyjne w parafii zostało zebranych 4 870 zł. Dziękujemy rodzinom za wpłatę na budowę groty:

1. od anonimowej rodziny z Centrum,

2. 300 zł. od rodziny z Nagórza strona Południowa

3. 200 zł z Pańskich Pól. Bóg zapłać!

             Na spotkanie w sprawie dekorowania kościoła na święta przyszło 7 osób, na 40 domów z Nadola. Warto przypomnieć, że ten rejon wykonywał Ciemnice i Grób ostatni raz w 2008 roku. Budowa dekoracji rozpocznie się w Wielki Poniedziałek o godz. 8-ej.

             Niech św. Józef opiekuje się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

             Bóg powołał do wieczności śp. Ryszarda Warzechę, lat 65. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu.

             Ogłoszenie społeczne:

             Koordynator Ośrodka Zdrowia GK-Med Jodłowa, Arleta Krakowska informuje, że od dnia 20 marca br. będzie można skorzystać z bezpłatnego szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom szczepionką "Synfolrix" dzieci do ukończenia 5. roku życia. Warunkiem skorzystania ze szczepienia jest zgłoszenie się do lekarza pediatry do dnia 20 kwietnia br.

Więcej artykułów…

  1. Dziękujemy ofiarodawcom