NIEDZIELA WIELKANOCNA

21 kwietnia 2019

 

            Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

           Msze Święte jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, będą sprawowane w porządku niedzielnym. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i materialnie wyższe uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na czele.

           Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

           Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za przygotowanie dekoracji i liturgii na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski. Dziękujemy za produkty żywnościowe przekazane do kuchni plebańskiej.

           W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia połączone ze Mszą św. wieczorną.

W Niedzielę Miłosierdzia przypada również odpust na Wisowej. Msza odpustowa będzie o godz. 1100, w związku z tym zmieni się czas odprawiania Mszy św. na Dębowej na 830.

            We czwartek 25 kwietnia przypada Dzień Bractwa Dzieciątka Jezus i dzień modlitw o urodzaje; o godz. 1735 śpiew Drogi Betlejemskiej, a po Mszy św. procesja do krzyża na cmentarzu z tradycyjnymi modlitwami o urodzaje.

           Pamiętamy o solenizantach i jubilatach w tych świątecznych dniach i wypraszamy dla nich łaski od zmartwychwstałego Pana.

KOMUNIKAT POLICJI

           Komenda Powiatowa Policji w Dębicy zwraca się z apelem do wszystkich osób samotnych, starszych i ich rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności. W związku ze zgłoszeniami w ostatnim czasie o dokonywanych oszustwach tj.:
           1. metodą „na wnuczka", „na policjanta" czy na innego członka rodziny;
           2. oferty sprzedaży złotych monet, biżuterii i innych wyrobów ze złota, które w rzeczywistości są bezwartościowe;
           3. oferty sprzedaży i podpisania nowych umów dotyczących dostarczenia energii elektrycznej, gazu i innych mediów.
           W każdym z wymienionych przypadków, w których wzbudza jakiejkolwiek wątpliwości co do wiarygodności przekazanych informacji przez osoby podające się za członka rodziny, policjanta, akwizytora, sprzedawcę proszę natychmiast kontaktować się z numerem alarmowym 997 lub 112.
           Policja podejmie niezbędne czynności, aby zapobiec oszustwom, które w ostatnim czasie, naraziły osoby starsze na znaczne szkody a niejednokrotnie utraty dorobku całego życia.