"Drugie Życie" Grupa A A

Grupa AA „Drugie Życie” (Anonimowych Alkoholików) powstała 13.12.2013 r. w Jodłowej. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 1700 w budynku parafialnym przy kościele w Jodłowej Dolnej.
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, dzielących się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój  problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia alkoholu. W AA nie ma żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne wydatki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą ani wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Podstawowym celem AA jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.