Srebrny jubileusz kapłaństwa Księdza Proboszcza

Maj i czerwiec to miesiące, kiedy kapłani przeżywają kolejne rocznice święceń kapłańskich. Jest to okazja do wdzięczności Bogu za dar życia i powołania oraz czas radości, ale zawsze tej radości towarzyszy wruszenie, bo taka jest natura każdego z nas. W naszej parafi 22 maja, dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za 25 lat kapłaństwa Księdza Proboszcza Piotra Adamczyka.

Księże Proboszczu

Dziękujemy Bogu za dar Twojego powołania i kapłaństwa, bo jest to droga, która uczyni Cię szczęśliwym.

Dziękujemy za wszelkie dobra, które dzięki Twojej służbie stało się naszym udziałem, za sprawowane Msze Św., głoszone Słowo Boże, sakrament pokuty i pojednania oraz za Twój uśmiech, który Cię nigdy nie opuszcza.

Dzisiaj na kolejne lata posługi, pragniemy Ci życzyć, aby Chrystusowy pokój gościł w Twoim sercu. Życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia oraz sił do kontynuacji misji kapłańskiej. Niech wierność Bogu, Kościołowi i kapłańskiej służbie dalej prowadzi Cię do Chrystusa i pozwoli Ci się z Nim spotkać w wieczności. Niech Maryja zawsze się o Ciebie troszczy, a całe zastępy Aniołów i Świętych nieustannie orędują u Boga.

Szczęść Boże na dziś, jutro i każdy kolejny dzień!

Galeria