Pragnę to czynić szczerze i z radością

27 lutego w naszej parafii podczas Mszy Świętej 13 ministrantów zostało dopuszczonych do pełnienia posługi lektora. Po homilii ks. Sylwester Brzeźny, który przewodniczył Eucharystii pobłogosławił nowych lektorów. Następnie kandydaci podchodzili do celebransa i dotykając prawą ręką księgi Pisma Świętego zadeklarowali otaczać ją szacunkiem i wiernie przekazywać Słowo Boże. na zakończenie nowo promowani lektorzy złożyli ślubowanie przyżekając wypełniać powierzone im zadania pobożnie, gorliwie i sumiennie.

Galeria

Turniej tenisa stołowego LSO

Parafialny turniej tenisa stołowego dla ministrantów ze szkoły podstawowej naszej parafii został rozegrany 18 lutego w Szkole Podstawowej w Dębowej. Turniej został rozegrany w 2 kategoriach wiekowych od klasy 3 do klasy 5 i druga grupa, od klasy 6 do klasy 8. W sumie wzieło w nim udział 25 ministrantów. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pokonanym dziękujemy za zaangażowanie i ducha walki.

 

Galeria

Przyjęcie do grona DSM

Z okazji święta Ofiarowania Pańskiego w dniu 2lutego w Sanktuarium Dzieciąta Jezus w Jodłowej na Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. Piotr Adamczyk- Proboszcz naszej parafii przyjął do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej nowe dziewczęta. Do tej uroczystości kandydatki przygotowywały się kilka miesięcy. W salce katechetycznej odbył się egzamin dla dziewczynek, które zadeklarowały chęć dołączenia do wspólnoty DSM.

 

Galeria