Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54)

Obietnica Chrystusa zostaje wypełniona. Daje nam życie wieczne duszy i chwałę zmartwychwstania ciała. Ciało Chrystusa staje się dla nas pokarmem. Udowadnia jak wielka jest miłość Boga do ludzi. Nawraca serca i budzi w nich zdolność miłowania bliźnich tak, jak umiłował nas Chrystus.

 

16 czerwca o godz. 9.00 w naszym sanktuarium sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem Ks. mgr lic. Artura Mularza. Następnie  ulicami Jodłowej szła uroczysta procesja eucharystyczna. To symboliczne przejście zawsze jest zaproszeniem Chrystusa do naszych rodzin i domów. Tam, gdzie ból i cierpienia, ale również nadzieja i radość.

Galeria