Rorate caeli desuper

Roraty w naszej parafii w dni powszednie o godz. 17.00.

Zachęcamy do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie przygotowującym nas do Świąt Bożego Narodzenia.

Adwentowy klimat tworzą roraty. Szczególnej wymowy nabierają wówczas słowa "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość".

Msza Roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczegłólnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny.

Nazwa "roraty" pochodzi od pięsni na wejście, rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper"- "Spuście rosę niebiosa". To modlitwa proroka Izajasza, błagającego Boga o rychłe przyjście Zbawiciela.

Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalenie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta zwana roratką umieszczona jest w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę.

Święto Odzyskania Niepodległości.

W czwartek, 11 listopada 2021r. w Święto Odzyskania Niepodległości o godz. 11.00 była sprawowana Msza święta w intencji Ojczyzny. Eucharysti przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Proboszcz. W Mszy świętej w intencji ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, grona pedagogicznego, harcerze, dziewczęca służba maryjna, liturgiczna służba oltarza oraz prafianie. W nabożeństwie brały udział poczty sztandarowe straży pożarnej i szkół. Po Mszy świętej dlasze uroczystości patriotyczne odbyły się pod pomnikiem na cmentarzu, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

Wypominki narodowe 2021

Jakże ważne jest, by zatrzymać się na chwilę refleksji i uświadomić sobie potrzebę kultywowania tej  wyjątkowej cnoty- miłości do Ojczyzny. Historia Polski zapisana jest bólem, walką i poświęceniem dla ratowania najcenniejszych wartości: kultury, religii, języka, obyczajów, polskości. Dlatego 10 listopada po Mszy świętej wieczornej uczciliśmy w Wypominkach narodowych połączonych z wieczornicą patriotyczną tych, którzy przez lata walczyli o naszą Ojczyznę, dzięki którym dziś jesteśmy wolnymi Polakami.

 

 

 

 

 

Galeria