Podziękowania

Serdeczne podziękowania składam wszystkim, którzy przygotowali nasze Sanktuarium na godne przeżywanie świąt Paschalnych.

Mieszkańcom Nagórza za przygotowanie kaplicy Ciemnicy i Bożego Grobu, za ofiarę pieniężną na dekorację i kwiaty.

Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie liturgii na czas Triduum Paschalnego i adorację. Dziewczęcej Służbie Maryjnej za zaangażowanie i czuwanie przy Bożym Grobie. Wszystkim za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni.

Dziękuję panu Kościelnemu i panu Organiście za poświęcony czas, pracę i wszelką pomoc.Druhom z naszej Straży za wartę przy Bożym Grobie i udział w Liturgii, Orkiestrze, szafarzom, młodzieży i wszystkim za piękne świadectwo wiary.

Dziękuję za poświęcony czas na próby i piękny śpiew w czasie Triduum. „Jezulatkom” i p. Bartłomiejowi Ćwikłaza piękne wykonanie Pasji w Niedzielę Palmową. Kantorkom i kantorom za śpiew psalmów. Bóg zapłać niosącym feretrony i sztandary za uświetnienie procesji rezurekcyjnej. Bóg zapłać za ofiary na Ziemię Święta składane przy okazji adoracji Krzyża i za ofiary na tacę i konto parafialne na potrzeby inwestycyjne naszej parafii.

To podziękowanie kieruję również do wspólnot z Dębowej i Wisowej dziękuję Wam za piękne przygotowanie liturgii i kaplic na czas świąt. Za zaangażowanie i świadectwo wiary.

Ks. Janowi i ks. Mateuszowi za ogrom pracy i koordynację podejmowanych działań. Nade wszystko za kapłańską wspólnotę wiary, modlitwy i codziennego życia w troskach i radościach.

Dziękuję za produkty żywnościowe przekazane do kuchni plebańskiej.

 

Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.

                                         

                                              Ks. Piotr Adamczyk

Proboszcz i kustosz Sanktuarium Dzieciątka Jezus