Nie chcemy tracić pamięci ...

Proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Jodłowej dziękuje wszystkim, którzy pomogli uzyskać dotacje i dokonać renowacji zabytków i dzieł sztuki. 

Czytaj więcej: Nie chcemy tracić pamięci ...

Święty Janie Nepomucenie - miej nas w opiece!

Rzeźba św. Jana Nepomucena (XVIII w.) z niszy parawanowej dzwonnicy została poddana gruntownej konserwacji.

Historia życia św. Jana Nepomucena.
Jan urodził się w 1348 r. w Pomuku (późniejsza nazwa Nepomuk) koło czeskiej Pragi. Wówczas, będąc jeszcze klerykiem, Jan figurował w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza. W roku 1380 został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św. Galla (Gawła) w Pradze. W roku 1387, jako doktor prawa powrócił do Pragi. Został mianowany kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego, a w dwa lata potem również kanonikiem przy kościele świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie. W roku 1390 został archidiakonem i proboszczem w Zatoc (Saaz). Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi powołał Jana na swojego wikariusza generalnego. Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi pierwsze miejsce po metropolicie w diecezji. (Galeria na str. 2.)

Czytaj więcej: Święty Janie Nepomucenie - miej nas w opiece!

Historia obrazu Matki Bożej Bolesnej

Historia namalowania Obrazu Matki Boskiej Bolesnej w Jodłowej.


Geneza obrazu Matki Boskiej Bolesnej miała miejsce w domu Karoliny i Jana Jurek. Obecnie jest to dom rodziny Aleksandry i Józefa Warzechów. Państwo Jurkowie prenumerowali przed wojną czasopismo „Posłaniec Serca Jezusowego”. W jednym z egzemplarzy był wydrukowany niewielki obrazek Matki Boskiej obejmujący krzyż. Karolina Jurek wycięła obraz i oprawiła w ramki zawieszając na ścianie. Choć był to niewielki wizerunek to jednak przyciągał wzrok każdego, kto wchodził do izby. Każdy podziwiał widok Matki Bożej pod krzyżem.
14 IV 1944 r., we wspomnianym domu Jurków, odbyło się przyjęcie weselne córki Adeli i Stanisława Proszowskiego. Wśród gości weselnych był obecny Ignacy Proszowski, rzeźbiarz ze swoją małżonką Kazimierą Proszowską, malarką. Gdy artystka zobaczyła wiszący obrazek na ścianie bardzo się zachwyciła i poprosiła, aby jej ofiarować ten obrazek gdyż posłuży on do namalowani większego dzieła. I tak też się stało, Kazimiera Proszowska zamieszkała po wojnie w Jodłowej i namalowała obraz Maryi pod krzyżem, wzorując się na obrazku napotkanym w domu Jurków. Do przedstawienia sceny z Golgoty pozowała artystce Albina Warzecha, córka Stanisława i Józefy, uczennica Gimnazjum w Jodłowej.
Obraz ten został umieszczony w kościele pw. św. Stanisława BM jako wotum za ocalenie od wysiedlenia przez okupanta. Obecnie obraz Matki Boskiej u stóp Krzyża znajduje w ołtarzu bocznym zabytkowego kościoła. Artystka namalowała jeszcze obraz Serca Jezusowego obecnie znajduje się w kościele na Wisowej.
 Maria Proszowska