Konserwacja ołtarza św. Wojciecha BM

Konserwacja XVIII-wiecznego ołtarza bocznego pw. św. Wojciecha z kościoła pw. św. Stanisława BM w Jodłowej

Wymierne rezultaty realizacji zadania
Przeprowadzono pełną konserwację techniczną i estetyczną ołtarza bocznego oraz znajdujących się w nim obrazów. Zabezpieczono substancję ołtarza przed dalszą destrukcją, wzmocniono i ustabilizowano jego konstrukcję. Na podstawie wyników badań konserwatorskich, w trybie komisji konserwatorskiej, podjęto decyzję o przywróceniu zabytkowi wyglądu z początkowej fazy jego istnienia. Walory artystyczne ołtarza zostały właściwie wyeksponowane.

Szczegółowy zakres prac przy zabytku:
A. Konserwacja ołtarza:
Inwentaryzacja i demontaż ołtarza.
Demontaż elementów snycerskich i obrazów
Oczyszczenie ołtarza z brudu i kurzu
Wykonanie zabiegów dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych
Usunięcie z powierzchni ołtarza przemalowań wtórnych i nawarstwień
Usunięcie zapraw
Impregnacja - wzmocnienie strukturalne drewna
Wzmocnienie elementów spękanych i odkształconych.
Sklejenie pęknięć struktury i snycerki ołtarza
Uzupełnienie drobnych ubytków formy rzeźbiarskiej
Rekonstrukcja brakujących fragmentów lub elementów dekoracji snycerskiej z drewna
Uzupełnienie ubytków zapraw zaprawą klejowo-kredową
Uzupełnienie ubytków lub rekonstrukcja złoceń
Uzupełnienie ubytków polichromii farbą
Zabezpieczenie złoceń w dolnej części ołtarza
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
B. Konserwacja obrazów
Demontaż obrazów
Wstępne oczyszczenie z brudu
Oczyszczenie powierzchni malowideł z brudu
Podklejenie odspojeń zaprawy i warstwy malarskiej
Uzupełnienie ubytków podobrazia
Podmalowanie kitów w kolorze zgodnym z kolorem zaprawy pierwotnej
Powleczenie lica obrazów werniksem damarowym retuszerskim
Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej
Werniksowanie końcowe werniksem damarowym

Poniesione wydatki przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt 77 022,91 PLN
w tym:
ze środków własnych 22,91 PLN
ze środków Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków 40 000,00 PLN
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 37 000,00 PLN

stan-przed-konserwacją-.jpgstan-przed-konserwacją.jpgstan-przed-konserwacją3.jpgstan-przed-konserwacją4.jpgsondy-stratygraficzne1.jpgsondy-stratygraficzne2.jpgusunięcie-nawarstwień1.jpgusunięcie-nawarstwień2.jpgw-trakcie-konserwacji.JPGw-trakcie-konserwacji1.JPGw-trakcie-konserwacji7.JPGw-trakcie-konserwacji6.JPGw-trakcie-konserwacji4.JPGw-trakcie-konserwacji9.JPGw-trakcie-konserwacji5.JPGw-trakcie-konserwacji8.JPGw-trakcie-konserwacji2.JPGw-trakcie-konserwacji3.JPGscalanie-elementów2.jpgscalanie-elementów.jpgscalanie-elementów1.jpgw-trakcie-oczyszczania2.jpgw-trakcie-oczyszczania.jpgw-trakcie-oczyszczania1.jpgw-trakcie-oczyszczania3.jpgw-trakcie-oczyszczania4.jpgmontaż-w-kościele3.jpgmontaż-w-kościele.jpgmontaż-w-kościele2.jpgmontaż-w-kościele6.jpgmontaż-w-kościele1.jpgmontaż-w-kościele5.jpgmontaż-w-kościele8.jpgmontaż-w-kościele4.jpgmontaż-w-kościele7.jpgmontaż-w-kościele9.jpg