Jubileusz 25. lecia Akcji Katolickiej

W dniu 8 września świętowaliśmy 25-lecie reaktywacji Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Jest to stowarzyszenie katolików świeckich powołane w 1922 r. W założeniu ma pogłębić formację chrześcijańską i scalić z hierarchią kościoła w realizowaniu misji Kościoła.
W 2012 r. również na terenie naszej Parafii został powołany oddział Akcji Katolickiej. Jego założycielem i asystentem duchowym jest ks. dr Zenon Tomasiak. W tym roku rozpoczęła się już trzecia kadencja. Łącznie na przestrzeni lat skupił w swoich szeregach 30 osób. Aktualnie jest 22-u członków, którzy aktywnie włączają się w życie naszej Parafii. Podejmują też wiele  inicjatyw. W święta prowadzone są zbiórki żywności i innych artykułów, które przekazywane były rodzinom wielodzietnym, a obecnie trafiają do starszych i samotnych. Organizowane są również spotkania dla dzieci, które odbywają się cyklicznie kilka razy do roku. Członkowie stowarzyszenia prowadzą i uczestniczą także w modlitwach i liturgiach.
Ten jubileusz 25-lecia poprzedziło czerwcowe nawiedzenie w naszej świątyni relikwii Jana Pawła II.
Parafialny Oddział rocznicową uroczystość przeżywał na wieczornej Mszy św. Jego członkowie włączyli się aktywnie w liturgię słowa. Na zakończenie zarząd Akcji Katolickiej podarował ks. Proboszczowi pamiątkowy obrazek z podobizną św. Jana Pawła II – patrona stowarzyszenia, dziękując za duchowe przewodnictwo grupy i życząc błogosławieństwa na dalsze lata posługi kapłańskiej.