Od Dzieciątka do Matki... pielgrzymka DSM do Dębowej

W środę 15 lipca 2020 r. dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej z Jodłowej, Dębowej i Wisowej wzięły udział w pielgrzymce z sanktuarium w Jodłowej do kaplicy w Dębowej.
Po dotarciu do celu zgromadzeni oddali cześć Matce Bożej Niepokalanie Poczętej, która króluje w dębowskiej kaplicy, a zarazem jest patronką DSM-u.
Dziewczęta po skończonej modlitwie różańcowej i wspólnym śpiewie, z kaplicy udały się na plac przy Centrum Kulturalno-Sportowym, aby rozpocząć grillowanie oraz wspólną zabawę integracyjną.
Dziękujemy wszystkim uczestniczkom, przewodniczkom, a w sposób szczególny Paniom ze Stowarzyszenia „Dębowa Razem”. Zobacz galerię.