...Sam ludu swego odwiedza ściany...

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty Chleba,
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się Jego dzieciom powodzi.”

W kaplicach dojazdowych naszej parafii- Miłosierdzia Bożego w Wisowej oraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dębowej odbyły się procesje eucharystyczne wokoło kaplic z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Licznie zgromadzeni wierni najpierw uczestniczyli w Mszy Świętej, w czasie której modlili się o błogosławieństwo w pracy, zachowanie od nieszczęść, kataklizmów oraz wypadków, a także modlili się za swoich kapłanów i prosili o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Eucharystyczny Jezus, niesiony przez kapłana, wyruszył w procesjiaby błogosławić całej wspólnocie. Zobacz zdjęcia z Wisowej.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Uroczystości Bożego Ciała w Wisowej i Dębowej, a także w sam jej przebieg. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej, Liturgicznej Służbie Ołtarza i Dziewczęcej Służbie Maryjnej za ich posługę. Zobacz zdjęcia z Dębowej.