Dzień dzieci w sanktuarium

Dzień dzieci w naszym sanktuarium jest rokrocznie obchodzony we wspomnienie Świętych Młodzianków Męczenników. Wtedy do Jodłowskiego Betlejem przyjeżdżają całe rodziny ze swoimi pociechami, aby przedstawić je Jezusowi i prosić o potrzebna łaski podczas błogosławieństwa Figurką Dzieciątka Jezus.
W tym roku liturgię poprzedziła inscenizacja tajemnicy Bożego Narodzenia w wykonaniu artystów z Machowej. Liturgii przewodniczył ks. prałat Piotr Nowak, ojciec duchowny z Seminarium w Tarnowie. Byli również licznie zebrani księża rodacy. Uroczystość uświetnił koncert kolęd wykonany przez chór z parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy pod kierownictwem organisty Piotra Papiernika. Galeria