Światło, które daje moc...

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów - dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym dialog zbawienia". św. Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 r.
Jakże aktualnie brzmią słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich Błoniach przed czterdziestu laty, przesłanie papieża Polaka niech będzie inspiracją dla nas - harcerek, harcerzy i Was wszystkich.
Betlejemskie Światło Pokoju.
Światło pozwala nam widzieć przestrzeń i kolory. Świadectwo naszego harcerskiego życia niech prowadzi nas wszystkich do wiary, wskazuje przestrzeń Boga, Jego piękno i miłość. Zanieśmy Betlejemskie światło do naszych domów!
Zadbajmy, by zapłonęło dzięki naszej harcerskiej sztafecie na każdym wigilijnym stole. Trzymając w ręku Betlejemskie Światło Pokoju, życzymy abyście umacniali innych w pokonywaniu samych siebie, otwieraniu się na innych i realizowaniu swoich zadań.
W tym roku Betlejemskie światło Pokoju odebrane zostało 15 grudnia w Zakopanem, później powędrowało do stolicy Podkarpacia. Z Rzeszowa zuchy i harcerze przywieźli je do naszej gminy. Dzisiaj przekazujemy je do naszej parafii i pragniemy by świeciło gorącym blaskiem cały rok.

image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpgimage006.jpgimage017.jpgimge015.jpg