Stań pod Krzyżem...

W łączności z uczestnikami modlitewnego spotkania Polska pod Krzyżem - 14.09.2019 r. o godz. 1330 wyruszymy z zabytkowego kościoła na Jodłowską Golgotę. Pójdziemy w stronę Nadola i koło Pana Stanisława Furmana skręcimy w prawo dalej prosto polną drogą na Pułanki. Krzyż jest usytuowany na granicy z Przeczycą.
Podczas przejścia będzie Droga krzyżowa. Po dojściu na Golgotę o godz. 15-ej rozpocznie się adoracja krzyża i różaniec - część bolesna.
Do tego samego krzyża będzie pielgrzymować parafia Przeczyca, nabożeństwo będzie z udziałem obu parafii.
Odległość z kościoła do krzyża na "Jodłowskiej Golgocie" to 2 km i 275 m.
Po intronizacji krzyża wrócimy do kościoła gdzie zakończy się nabożeństwo. Zapraszamy do uczczenia znaku naszego zbawiania w tym wyjątkowym dniu!