Nowe zadanie...

Gdy Bóg Ci przeznacza innej pracy pole
Za wszystkie starania Tobie dziękujemy
Idziesz Posłuszny pełnić Bożą wolę
My zaś za ciebie modlić się będziemy!

Księże Grzegorzu, pragniesz nieść Boga w dalekie kraje, a my pragniemy Ci podziękować za każdą Mszę św., udzielone sakramenty święte, głoszone słowo Boże, a szczególnie za Twoją Troskę o wzrastanie duchowe ministrantów i lektorów.
Żegnając Cię księże Grzegorzu - misjonarzu, życzymy Ci prawdziwej apostolskiej odwagi, życzliwego przyjęcia przez nowych parafian, szybkiej aklimatyzacji w nowym środowisku a także dużo radości płynącej z posługi misyjnej, aby przyniosła obfite owoce.
Niech Boża Dziecina zawsze Ci błogosławi, obdarza łaskami, dobrym zdrowiem i nigdy nie pozwoli zapomnieć, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze. Szczęść Boże. Galeria