Życie w mocy Ducha świętego

Rokrocznym zwyczajem w dniu 15 sierpnia z jodłowskiej parafii wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy. Pielgrzymka jest związana z uroczystym odpustem ku czci Maryi Wniebowziętej. W roku 2019 pieszo szło 217 osób. Parafia była reprezentowana przez trzy grupy wieńcowe, stosownie do mieszkańców trzech miejscowości: Dębowej Jodłowej i Wisowej. Każda wioska wykonała swój wieniec. Na uwagę zasługuje wieniec z Jodłowej wykonany wg projektu przedstawicieli regionu odpowiedzialnego za tegoroczne dożynki. Artystyczna konstrukcja przedstawia Pana Jezusa w łodzi św. Piotra. Łódź jest pusta, co sugeruje, że Jezus naucza po zakończeniu połowu. Galeria zdjęć