O Pani moja cała się Tobie oddaję...

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11-ej cztery dziewczynki zostały przyjęte do Wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej.
Dziewczęta te przez kilka miesięcy przychodziły na spotkania, modliły się i pilnie ćwiczyły w wypełnianiu "Pięciu Zadań Dziecka Maryi". Zdały również egzamin dopuszczający do tak wielkiej godności.
Dziewczęta od tej pory będą nosić pelerynkę na znak przynależności do Grupy Maryjnej oraz Medalik, jako tarczę w walce ze złem, ma on również przypominać, że należą do Maryi jako Jej dzieci.
Pięć Zadań Dziecka Maryi:
Być posłuszną swoim rodzicom i wychowawcom.
Żyć w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość mieszkał w Waszej wspólnocie Chrystus.
Nieść wszędzie radość - zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący
Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawać drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.
Żyć stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.
Dziękujemy ks. Krzysztofowi za opiekę na Wspólnotą DSM oraz przewodniczkom za prowadzenie tej Grupy, a zwłaszcza Gabrysi, która w imieniu dziewcząt poprosiła ks. proboszcza o przyjęcie do DSM.

WP_20190609_12_06_40_Pro.jpgWP_20190609_12_07_07_Pro.jpgWP_20190609_12_08_06_Pro.jpgWP_20190609_12_08_27_Pro.jpg