Pamiętamy o ofiarach Holokaustu

30.stycznia 2019 r. pierwszy raz w Jodłowej odbyły się obchody Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Organizatorzy obchodów to: Parafia pw. św. Stanisława BM w Jodłowej, Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, LO im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej, Hufiec ZHP Dębica: 6 Drużyna Harcerska „Młode Jodełki”, 3 gromada Zuchowa „Szare Wiewiórki”.
Uroczystości rozpoczęły się w Lesie Przeczyckim, Osiedle Buczyna, w miejscu stracenia 160. Żydów mieszkańców Jodłowej. Pierwszym aktem była modlitwa międzyreligijna, którą rozpoczął rabin Eliezer Gur-Ari z Krakowa wraz z modlącymi się Żydami. Została również odmówiona modlitwa Kadisz. Modlitwa przedstawicieli Kościoła katolickiego została odmówiona przez ks. proboszcza z Jodłowej, ks. Zenona Tomasiaka wraz z księżmi wikariuszami: ks. Grzegorzem Koziołem i ks. Krzysztofem Szkarłatem. Na miejsce stracenia ludności Żydowskiej przybył również Arie Vurtzel, którego przodków uratowała rodzina Jana Świętonia. Aktem pamięci o jodłowskich przodkach było złożenie wiązanek kwiatów przez przedstawicieli IPN z Rzeszowa i władz samorządowych, harcerze i zuchy złożyły zapalony znicz.

W dalszej części Obchodów Dni Pamięci odbyła się sesja naukowa pt. Historia i kultura Żydów naszym wspólnym dziedzictwem. Część referatową rozpoczął dr hab. Prof. UR Wacław Wierzbieniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedłożeniem pt. Społeczność żydowska w II RP w miastach i na wsi - podobieństwa i różnice. Następnie referowali dr hab. prof. UR Elżbieta Rączy (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie), Źródła do dziejów stosunków polsko-żydowskich w Jodłowej w czasie II wojny światowej oraz dr Danuta Pustelak (Uniwersytet Rzeszowski), Relacje polsko-żydowskie w Galicji w II połowie XIX wieku (na wybranych przykładach). O badaniach prowadzonych na terenie Jodłowej relacjonował dr Daniel Starzyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zbigniew Niziński z Fundacji „Pamięć, która Trwa” z Warszawy, temat referatu to: Żydzi w Jodłowej i ich cmentarz. W tej części sesji naukowej młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej recytowała utwory Mieczysława Jastruna. Następnie prezentacji nowowydanej książki dokonał ks. dr Julian Kapłon pt.Kronika wspomnień, t.4, Ci, którzy byli wśród nas… Żydzi w Jodłowej. 
Po zakończeniu obrad zebrana licznie młodzież oraz mieszkańcy Jodłowej wraz z gośćmi przeszli pod zabytkową dzwonnicę parawanową, do której przylega magazynek - przybudówka - to w niej w czasie okupacji z narażeniem życia było przechowywane rodzeństwo dzieci o nazwisku Gimpel. Odsłonięcia obelisku upamiętniającego bohaterstwo mieszkańców Jodłowej, którzy ratowali Żydów podczas okupacji niemieckiej dokonał Jan Świętoń. To w domu Świętoniów byli przechowywani Żydzi z rodziny Vurtzel i Pariser. Zobacz galerię.