Kiedy Mędrcy przybyli do Bożej Dzieciny?

Z całą pewnością po Jej ofiarowaniu w świątyni.
Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał wymordować dzieci do dwóch lat, wynika, iż Mędrcy przybyli do Betlejem, kiedy Chrystus miał, co najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok, Mędrcy nie zastali Jezusa w stajni, gdyż po dokonaniu spisu ludności, zarządzonego przez cesarza Augusta, któremu także państwo Heroda podlegało, Józef wynajął skromne mieszkanie w Betlejem, św. Mateusz pisze wyraźnie, że gwiazda stanęła nad „domem" (Mt 2,11a). Było w nim jednak bardzo ubogo. A jednak Mędrcy „upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon" (Mt 2,11b). Padano na twarz w owych czasach tylko przed władcami, albo w świątyni przed bóstwami, Mędrcy byli przekonani, że Dziecię jest przyszłym królem Izraela. Pytają, bowiem króla Heroda: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy, bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie (Mt 2,2). Zobacz jak Mędrcy oddawali hołd w Podkarpackim Betlejem.