Nowi ministranci w Dębowej

W pierwszą niedzielę Adwentu w Dębowej siedmiu chłopców, którzy do tej pory było aspirantami zostało przyjętych do grona ministrantów. Uroczystość przyjęcia odbyła się podczas niedzielnej Mszy Świętej.
Przyjęcia dokonał Ks. Grzegorz Kozioł. Wyrażamy wdzięczność rodzicom, którzy w domu troszczą się o religijne wychowanie swoich dzieci. Wyrażamy nadzieję, że kolejni chłopcy dołączą do tego grona. Liczymy też, że droga powołania ministranckiego będzie drogą pełnej Bożych łask i Bożej opieki.
Nowych ministrantów i ich rodziców otaczamy modlitwą, jednocześnie życząc chłopcom wytrwałości i sumienności w podejmowaniu nowych obowiązków. Galeria