Wielka Sobota 2018„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie" (Łk 12,35) — wzywa nas dzisiaj Kościół święty słowami Ewangelii. Po­słuszni temu wezwaniu czuwamy — podobni do synów Izraela, gdy mieli wychodzić z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czuwamy w ocze­kiwaniu tego, co przyniesie ta najświętsza noc, „Błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi..." Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani.
Przez sprawowanie pamiątki przejścia Jezusa ze śmierci do życia dostąpimy udziału w Jego chwale. Z zapalonymi świecami, jak pierw­sze pokolenie chrześcijan, wychodzimy na spotkanie Pana. „Szczęśliwi słudzy, których Pan zastaje czuwających, gdy nadejdzie" (Łk 12,37). 
Zobacz galerię.