Konto cmentarza, wydatki

Konto Parafialnego Zarządu Cmentarza

43 85890006 0031 0971 8829 0004
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

przy dokonywaniu wpłaty koniecznie należy podać dane grobu tj. sektor, rząd i nr grobu oraz opiekuna grobu.

Wpłaty w Banku są aktualizowane na stronie www cmentarza raz na kwartał.

Środki uzyskane z tytułu prowadzenia cmentarza parafialnego są jedną z form składanych ofiar na rzecz parafii.
Ofiary zyskane z opłat na cmentarz są przeznaczane na:
1. opłaty energii elektrycznej na oświetlenie cmentarza oraz
 koszty wywozu i segregacji śmieci z cmentarza
2. opłaty związanie z korzystaniem przez użytkowników cmentarza z wody (woda na cmentarz jest pompowana ze studni obok kościoła sanktuaryjnego, do wieży ciśnień powyżej cmentarza, a to wymaga zapłacenia energii elektrycznej oraz konserwacji pomp i sprzętu sterującego poziomem wody w zbiornikach),
3. na utrzymanie i funkcjonowanie kaplicy cmentarnej,
4. pielęgnację drzew na cmentarzu zgodnie z zaleceniami Konserwatora Przyrody i Konserwatora Zabytków (cmentarz z definicji jest parkiem zieleni),
5. opłacanie kosztów wywozu nieczystości z WC z cmentarza,
6. prowadzenie ksiąg cmentarnych w formie elektronicznej i pisemnej, oznakowanie grobów oraz utrzymanie systemu internetowego odnajdywania grobów, opłat i rocznic śmierci,
7. Odnawianie Zabytkowej Kaplicy Cmentarnej oraz zabytkowych pomników nagrobnych (o czym można przeczytać poniżej).