W związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
Proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Jodłowej informuje, że metryki i zaświadczenia kancelaryjne będą wydawane jedynie pełnoletniej osobie, której dokument dotyczy. Dla osób małoletnich dokumenty odbierają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Dokumenty będą wydane jedynie po stwierdzeniu tożsamości danej osoby, tj. po okazaniu dokumentu tożsamości (nawet, jeśli osoba jest znana kapłanowi, np.  żona nie może odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie).
W razie potrzeby korespondencyjnego przekazania dokumentów, osoba zainteresowana musi udać się do właściwego proboszcza w swojej parafii, aby on w jej imieniu napisał do nas list o wydanie dokumentu. Nasza kancelaria odsyła list do proboszcza proszącego, a ten wręcza osobiście osobie zainteresowanej  nadesłane dokumenty.