Ks. Mieczysław Wawrzyniec Skałdanowski urodził się 20.07.1934 r. w Jodłowej jako syn Józefa i Anny z domu Kapłon. Ochrzczony w dniu 22.07.1934 r. w kościele parafialnym w Jodłowej, natomiast sakrament bierzmowania otrzymał z rąk bp Karola Pękali w dniu 03.05.1950 r. w Dębicy.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Jodłowej, a następnie do Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej w Dębicy, gdzie zdał egzamin dojrzałości w roku 1952.
Po maturze wstąpił do Wyższego SeminariumDuchownego Diecezji Częstochowskiej w Krakowie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął w dniu 24.08.1957 r. w Częstochowie z rąk Biskupa Częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.
Posługę kapłańską pełnił w następujących parafiach:
Praszka –  wikariusz – 1957-1959
Łazy – wikariusz – 1959-1962
Wieluń, Nawiedzenia NMP – wikariusz i kapelan ss. Antoninek – 1962-1967
Radomsko, św. Lamberta – wikariusz – 1967-1968
Porąbka – wikariusz terenowy dla dzielnicy Juliusz (kaplica) – 1969-1969
Porąbka – nowoutworzona parafia NMP Wspomożycieli Wiernych – administrator – 1969-1977
Łubnice – proboszcz –1977-2000 (wybudował kaplicę filialną w Ludwinowie)
Od 1978 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu bolesławieckiego
Od 1985 pełnił funkcję dekanalnego ojca duchownego
W 1988 odznaczony przez Biskupa Częstochowskiego Stanisława Nowaka przywilejem rokiety i mantoletu
25.03.1992 – w wyniku nowego podziałuadministracyjnegoKościoła katolickiego w Polsce został inkardynowany do nowopowstałej diecezji kaliskiej
1999 – odznaczony przez Biskupa Kaliskiego StanisławaNapierałągodnościąkanonika honorowego kapituły konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim
01.07.2000 – przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu rodzinnym w Jodłowej.
Bóg powołał go do wieczności 11 stycznia 2020 r. Na Jodłowskiem cmentarzu oczekuje na powtórne przyjście Pana.