Boskie Dzieciątko Jezus, Panie nasz i Zbawicielu, przez swoje narodzenie z Dziewicy, jako Człowiek i Bóg zarazem, ukazujesz nam Serce pełne miłości. Owinięty w pieluszki i złożony w żłobie przynosisz nam zbawczą miłość swojego Serca.


Niech światło betlejemskiej nocy rozproszy mroki i smutki, przyniesie nadzieję, miłość i pokój w sercach. Błogosławieństwo płynące od Bożej Dzieciny niech się stanie siłą do pokonania trudnego czasu.

                   Niech mały Jezus błogosławi czas nadchodzącego Nowego roku!