Jego miłosierdzie na wieki...

24. kwietnia br. w kaplicy na Wisowej odbył sie odpust ku czci Miłosierdzia Bożego. Mszy przewodniczył Ks. Stanisław Kita nasz wisowski rodak, proboszcz z Starych Żukowic, koncelebransami byli: Ks. proboszcz dr Zenon Tomasiak, Ks. Krzysztof Szkarłat, Ks. dr Julian Kapłon i Ks. Mieczysław Składanowski.
Uroczystość odpustowa była połączona z świętowaniem dwóch jubileuszy, 25-lecia kapłaństwa ks. Stanisława i 60-lecia kapłaństwa ks. Mieczysława.
Życzenia i dwie płaskorzeźby przedstawiające Pana Jezusa i Maryję, wykonane przez Franciszka Materowskiego wręczali ks. Mieczysławowi  Honorata Buras, Justyna Kos i Mateusz Szczendor, a ks. Stanisławowi Kicie, Alicja Liszka, Urszula Niemiec i kolega z ławki w Szkole Podstawowej Stanisław Buras. Liturgię ubogacił swoim śpiewem Zespół Muzyczny z Jodłowej.
W liturgii udział wzięli: Czytania Dzierwa Karolina i Niemiec Arkadiusz, Psalm DSM z Wisowej.
Po Mszy świętej podczas adoracji ks. Proboszcz odmówił Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie odbyła sie procesja z udziałem wiernych niosących obrazy, figurę Jezusa Zmartwychwstałego, Krzyż, chorągwie, baldachim. Po udzieleniu błogosławieństwa ucałowano relikwie Świętej Siostry  Faustyny i Świętego Jana Pawła II.
Po zakończonych uroczystościach zaproszeni goście między innymi Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha, przewodniczący Rady Gminy Roman Warzecha, szafarze, kościelny, ksiądz proboszcz w Jodłowej  Górnej, ksiądz Grzegorz i księża, którzy uczestniczyli we Mszy udali sie na obiad. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili sie do organizacji i ubogacenia uroczystości odpustowej. Galeria. Fot. Jakub Rybka.