W 2016 r. odnowiono kapliczkę północną

     Podczas remontu kaplicy północnej w ogrodzeniu zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Stanisława BM w Jodłowej podjęto następujące działania:
1. Wykonano wstępną dokumentację fotograficzną i opisową, stanu zachowania obiektów przed konserwacją.
2. Usunięto betonowe pokrycie dachu i zdemontowano ceglane sklepienie kaplicy.
3. Demontowano ceglano – kamienne elementy murów.
4. Dezynfekowano mikroflory preparatem BFA firmy Remmers i czyszczono zdemontowane dobrze zachowane cegły i ciosy piaskowca z zapraw oraz zdeponowano je na paletach pod przykryciem.

Czytaj więcej: W 2016 r. odnowiono kapliczkę północną

Zostały wyremontowane kapliczki wokół zabytkowego kościoła


Przeprowadzono pełną konserwację budowlano - techniczną i estetyczną kaplic południowej i wschodniej w ogrodzeniu drewnianego zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Jodłowej. Zabezpieczono cegły i kamienie przed dalszą destrukcją na skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych. Wzmocniono i ustabilizowano fundamenty kaplicy wschodniej. W kaplicy południowej odbudowano i zakonserwowano konstrukcję attyki. Uchroniono obydwa obiekty, którym groziło lokalne zawalenie i zniszczenie.
Walory artystyczne kaplic zostały właściwie wyeksponowane przez impregnację i pomalowanie drzwi i okien.

Czytaj więcej: Zostały wyremontowane kapliczki wokół zabytkowego kościoła

Zabytkowy kościół po remoncie

Zabytkowy kościół pw. św. Stanisława BM w Jodłowej po zakończeniu remontu