Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka...

W piątek 19. maja br. o godz. 1400 była sprawowana Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja​ Jeża, podczas której poświęcił sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej, a później odbyło się sympozjum naukowe w ramach VII. Dni Stanisławowskich poświęcone wybitnym absolwentom jodłowskiego liceum.
Msza św. zgromadziła liczne grono księży absolwentów jodłowskiego liceum. Po wygłoszonym kazaniu przez ks. Bpa Andrzeja Jeża o współczesnym patriotyzmie i jego rozumieniu nastąpił akt poświęcenia sztandaru następnie przekazanie go Liceum Ogólnokształcącemu im. Bartosza Głowackiego przez Izbę Rzemieślniczą i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

Czytaj więcej: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka...

Patron ładu moralnego

W naszej parafii obchodziliśmy odpust ku czci – św. Stanisława, biskupa i męczennika. Żył w XI wieku, czyli w czasach kształtowania się polskiej państwowości, jednak jego przykład jest ciągłe aktualny i w naszych czasach. Święty Stanisław jest przede wszystkim patronem ładu moralnego. W dzisiejszym bardzo zagubionym świecie prosiliśmy go o wstawiennictwo u Pana Boga, aby każdy z nas, nasze rodziny, całe społeczeństwo, naród był wierny Chrystusowi. Święty Stanisław jest też wzorem, jako dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce. Modliliśmy się, więc do niego o liczne i święte powołania.
Podczas tej uroczystości przeżywaliśmy 60-lecie święceń kapłańskich ks. kan. Mieczysława Składanowskiego. Uroczystości przewodniczył Abp Damian Zimoń, kolega ks. Mieczysława, gdyż razem studiowali teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. A ich wykładowcą był kard. Karol Wojtyła, św. Jan Paweł II.

Czytaj więcej: Patron ładu moralnego

"Witaj majowa jutrzenko..."

3 maja 2017 roku w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej świętowaliśmy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Uroczystość, w której wzięli udział duchowni, przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie jodłowskich szkół, a także mieszkańcy naszej miejscowości, rozpoczęła się montażem słowno - muzycznym pod hasłem "Witaj majowa jutrzenko..." w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów z Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej.
Następnie zgromadzeni uczestniczyli w Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Zenon Tomasiak. Po jej zakończeniu wszyscy przeszli pod Pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie, po odśpiewaniu hymnu państwowego, złożono wiązanki kwiatów.
Na zakończenie obchodów okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Jodłowa, Robert Mucha. Galeria fot. Jakub Rybka.