Anielski Chlebie z nieba nam dany...

Uroczystość Bożego Ciała jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Ponieważ podczas Triduum Paschalnego skupiamy się na celebracji męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego też celebrowanie wszelkich innych tajemnic i wydarzeń jest przeniesione na późniejszy czas w ciągu roku.
W obecnym roku procesja Eucharystyczna przeszła ulicą naszej wioski w stronę Na Dola. Pierwszy ołtarzy był usytuowany obok posesji Państwa Szotów, drugi obok Państwa Mikrutów, trzeci obok Państwa Mokrzyckich, czwarty obok Państwa Sorysów.
Ksiądz mgr Krzysztof Szkarłat w homilii nawiązał do dziękczynienia za ów wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba.
Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca. Pamiętajmy jednak, aby do stołu Pańskiego nie przystępować niegodnie, w stanie grzechu ciężkiego, gdyż w ten sposób oddalamy się jeszcze bardziej od naszego Boga. I to, co miało nas prowadzić do życia, może stać się przyczyną potępienia. Dlatego został nam dany również sakrament pojednania, który ma przywracać naszą jedność z miłującym i miłosiernym Bogiem. Nie zapomnijmy, zatemo tych sakramentach i ich szafarzach, czyli kapłanach. Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było, komujej sprawować. Dzisiaj dziękujmy Panu Bogu także za nich, prosząc o łaski potrzebne do godnego sprawowania posługi, do której zostali wezwani.
Zróbmy w tym czasie postanowienie, że jeszcze częściej będziemy odwiedzać Jezusa Eucharystycznego. Zdarza się, że w codziennym pośpiechu i starsi, i dzieci przechodzą obok kościoła, a może warto zatrzymać się, wstąpić na kilka minut osobistej adoracji Pana Jezusa pod postacią chleba. Chrystus czeka na uwielbienie, na przeproszenie, na spotkanie, na rozmowę – czeka na każdego z nas. Galeria fot. Jakub Rybka.

 

Wskaż na Jezusa...

W dniach 9 - 11. 06. br. 30-osobowa grupa z naszej parafii uczestniczyła w V. Saletyńskim Spotkaniu Dzieci w Kobylance. Hasłem spotkania były słowa: "Wskaż na Jezusa". Liczną grupę uczestników z naszej parafii stanowili: ministranci, dziewczęta z DSM, uczestnicy scholii, Oazy oraz dzieci niezrzeszone. Opiekunami grupy byli: ks. Grzegorz Kozioł, Anna Staniszewska oraz Marlena Zawiślak.
Młodzi z Jodłowej, Wisowej i Dębowej przez trzy dni modlitwy i zabaw przy Sanktuarium w Kobylance nauczyli się rozpoznawać znaki, które daje nam Pan Jezus oraz jak samemu być drogowskazem, który prowadzi innych do Boga. Uczestników SSD w Kobylance bardzo zbliżyła do siebie wspólna modlitwa podczas Eucharystii przy ołtarzu polowym, a także zabawy religijne prowadzone przez zespół muzyczny "ADHD" oraz Dj Roberta.
Dzień drugi był dniem twórczym. Każda grupa miała przydzielone konkretne zadanie. Jedni wykonywali ikony przedstawiające tatę, inni transparenty promujące chrześcijańskie wartości. My mieliśmy za zadanie wykonać dwa plakaty. Jeden miał być w postaci dłoni, które wskazywały "dobre słowa", a drugi w postaci stóp ukazujący "dobre uczynki".
Wyjazd był udany i obfitujący w niezapomniane przeżycia, co uczestnicy z pewnością mogą potwierdzić. Czekamy na kolejne spotkanie, które jest już za rok. Relacjonowała Marlena Zawiślak. Galeria.
 

 

Niebiańska Matka

26 maja 2017, w Dniu Matki, mieszkańcy Dębowej pod przewodnictwem Ks. Grzegorza Kozioła przeszli dróżkami osiedli Dołów i Dziołów, wielbiąc śpiewem naszą Niebieską Matkę. Podczas procesji, w której wzięło udział 78 osób ks. Grzegorz poświęcił 2 kapliczki, jedną u Elżbiety i Jana Chajec, drugą u Agnieszki i Stanisława Kaczków. Fotografował Paweł Studniarz.