Różaniec od granic Dębowej

W sobotę,14 października br., 121 mieszkańców Dębowej pod przewodnictwem ks. Grzegorza Kozioła, wikariusza naszej parafii opiekującego się duszpastersko wspólnotą w Dębowej, zgromadziło siępod krzyżem w dzielnicy Budy. Następnie modlący się w uroczystej procesji przeszli w stronę kościoła w Dębowej rozważając tajemnice radosne - dotyczące życia Jezusa i Maryi. Po górach i dolinach Dębowej rozlegał się doniosły śpiew i modlitwa różańcowa. Fotografował Paweł Studniarz.

 

 

DSM z Przysietnicy w Jodłowej

14 października gościliśmy w naszej parafii pielgrzymkę Dziewczęcej Służby Maryjnej z Przysietnicy. Grupa 36. osób pod opieką Siostry ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus przybyła, by pokłonić się przed jodłowskim Dzieciątkiem Jezus.
Spotkanie rozpoczęło się od poznania historii naszego sanktuarium poprzez film, opowiadający o początkach kultu małej Figurki sprowadzonej przez ks. Ignacego Ziębę do Jodłowej.
Kolejnym punktem odwiedzin była Msza Święta dla pielgrzymów i gospodarzy, czyli naszej parafialnej grupy DSM. Dla tak powstałej wspólnoty dziewczynki zorganizowały grilla i mały poczęstunek połączony z grami i tańcami na placu przy salce katechetycznej.
Odwiedziny minęły w radosnej atmosferze. Bardzo miło było poznać wspólnotę Przysietnickiej Dziewczęcej Służby Maryjnej również należącą do Bractwa Dzieciątka Jezus! Relacjonowała Marlena Zawiślak. Zobacz galerię.

Wybory Rady Duszpasterskiej 2017

W dniu 15 października 2017 r. po przeprowadzonych wyborach komisja wyborcza stwierdza, co następuje:
- wydano kart do głosowania 872,
- po wyjęciu kart z urny wyborczej komisja stwierdza:
             liczba kart nieważnych 19,
             liczba kart ważnych 847.
Do rady Duszpasterskiej zostały wybrane następujące osoby:
1. Centrum i Podkościele - Barbara Marcinek
2. Nadole - Danuta Kos
3. Za Rzeką i Potoki - Marek Leja
4. Nagórze (strona południowa) - Barbara Pytlik
5. Nagórze (strona północna - Maria Jasica
6. Pańskie Łąki, Pańskie Pola i Maślakowice - Ryszard Jantas
7. Buczyna, Przymiarki - Maria Klucznik
8. Biedoszyce i Podlesie - Stanisław Górka
9. Dębowa - Wanda Grygiel
10. Wisowa - Janusz Drąg.

Uchybień, co do przeprowadzonych wyborów nie stwierdzono.
Protokół z głosowania umieszczony jest w gablocie na placu kościelnym