Miłosierdzie Boże nie zna granic

W Dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej czytamy: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.
W II Niedzielę Wielkanocną, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 11-go kwietnia 2021 roku, w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Wisowej obchodziliśmy odpust. Wielu wiernych zebrało się o godzinie 1100 na uroczystej sumie odpustowej, której przewodniczył ksiądz dr Tomasz Janik, Dyrektor Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. Św. Józefa. On także wygłosił kazanie odpustowe. We Mszy św. uczestniczyli również ksiądz dr Zenon Tomasiak, proboszcz naszej parafii oraz ksiądz mgr Mateusz Norek, opiekun kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Wisowej.

Po komunii świętej ks. Proboszcz dr Zenon Tomasiak oraz ksiądz mgr Mateusz Norek podziękowali celebransowi za sprawowanie Eucharystii, Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Scholii, Panu Chorążemu Stanisławowi Kaczce i Pani Katarzynie Bułat za przeczytanie słowa Bożego. Pani Alicji Liszka i Panu Januszowi Drąg za powitanie celebransa, pocztowi sztandarowemu i Orkiestrze dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowej, a także wszystkim obecnym za modlitwę.
Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie uformowała się procesja. Po odśpiewaniu Te Deum kapłan pobłogosławił Najświętszym Sakramentem zgromadzonych. Na zewnątrz kaplicy odbyło się błogosławieństwo relikwiami Świadków Miłosierdzia Bożego św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła Drugiego. Zobacz galerię