Nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II

W Diecezji Tarnowskiej w Parafiach, gdzie działają oddziały Akcji Katolickiej odbywa się peregrynacja obrazu i relikwii św. Jana Pawła II. Jest to związane z 25-leciem ich działalności. Uroczystości te w naszej Parafii przeżywaliśmy 1 i 2 czerwca 2020 r.
Nawiedzenie rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 1700 czuwaniem najmłodszych. W ich święto, dzień dziecka, licznie zgromadzone wsłuchiwały się w życiorys Papieża i modlitwy, który kochał dzieci i dla nich poświęcił pontyfikat. Na zakończenie otrzymały łakocie.
Następnie rozpoczęła się Msza św., podczas której wprowadzone zostały w procesji relikwie św. Jana Pawła II z uczestnictwem członków Akcji Katolickiej. Wszyscy oddali Papieżowi hołd i złożyli kwiaty. Po jej zakończeniu członkowie Akcji Katolickiej rozdali słodycze nie tylko dzieciom, ale też i innym zgromadzonym. Wszyscy, bowiem jesteśmy dziećmi Jednego Boga.

 Podczas adoracji wierni oddawali cześć Papieżowi. Akcja Katolicka przygotowała program artystyczno-muzyczny o życiu i działalności świętego. Modliliśmy się również o jego wstawiennictwo w ważnych dla nas sprawach.
Ten dzień przy relikwiach zakończył się modlitwą różańcową. Włączyli się w nią członkowie Akcji Katolickiej, prowadząc rozważania oparte na nauczaniu Jana Pawła II, a śpiewem uświetnił ją chór młodzieżowy.
W ciągu całego dnia we wtorek w cichej adoracji parafianie modlili się i oddawali hołd naszemu wielkiemu rodakowi. Odmówiliśmy wspólnie różaniec i inne modlitwy prosząc o łaski za przyczyną Papieża.
W godzinę Miłosierdzia Bożego odprawiona była Msza św. przez ks. dr Zenona Tomasiaka w intencji członków Akcji Katolickiej naszej Parafii. Po jej zakończeniu w nabożeństwie przedstawione zostały liczne podziękowania i prośby Bogu za przyczyną św. Jana Pawła II, które złożyli wierni podczas adoracji relikwii. Te ostatnie chwile uświetnił swoim śpiewem chór młodzieżowy. W wspólną modlitwę włączył się oddział Akcji Katolickiej z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie pod przewodnictwem ks. dra Andrzeja Wolanina, którym zostały przekazane relikwie. Naszego Papieża św. Jana Pawła II pożegnaliśmy brawami wsłuchując się w jego słowa, którymi żegnał się, podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny.
Nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II było ważnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty. Poprzedziły je wielodniowe przygotowania członków Akcji Katolickiej. Jednak nasze myśli i serca skoncentrowały się na czuwaniu przy relikwiach Papieża.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy na ręce ks. dr Zenona Tomasiaka, który jest opiekunem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, za przewodniczenie Mszom św. i modlitwom. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy uświetnili te uroczystości. Cieszymy się, że tak wielu parafian modliło się razem z nami. Relację przygotowała Prezes Akcji Katolickiej mgr Anna Janiga. Zobacz galerię.