Kapliczka z okazji setnej rocznicy Niepodległości

Kapliczka - Pomnik Niepodległości jest lokowany obok cmentarza pomiędzy ogrodzeniem, a chodnikiem w zielonym otoczeniu krzewów.


             Swoim kształtem nawiązuje do fasady kościółka na cmentarzu.
Kapliczka będzie wykończona kamieniem naturalnym pochodzącym z Komańczy, nawiązując do koloru ogrodzenia cmentarnego.
             Jej wysokość to ponad 5 metrów. Zwieńczona kamiennym krzyżem.
W głównej części będzie płaskorzeźba o wymiarach 136 na 136 cm przedstawiająca Jodłowskie Dzieciątko Jezus, które w symboliczny sposób płaszczem opieki otacza miejscowość Jodłową.
             Artysta uwidocznił to na płaskorzeźbie ukazując płaszczyk Dzieciątka Jezus okalający jodłowski Pomnik Konstytucji, zabytkową dzwonnicę parawanową, drewniany kościół św. Stanisława BM i sanktuarium. Scena ukazująca pielgrzymów idących z figurką w procesji ma przypominać o zachowaniu od nieszczęść miejscową ludność w czasie zawieruchy wojennej. Poza płaszczem otulającym od nieszczęść, widzimy wyrzeźbionych walczących żołnierzy od strony Nadola rosyjskich, a od strony Podlesia austriackich. Są też polegli i ranni. U samego dołu płaskorzeźby widnieje napis w formie ozdobnej szarfy "Jodłowa 1918-2018".
              Na cokole kapliczki - Pomnika Niepodległości będzie napis:
Przechodniu powiedz Rodakom, że chwalebnie polegliśmy w boju o odrodzenie kochanej Ojczyzny
Stanisław Kowalski
Łukasz Lipka
Jan Malis
Jan Podraza
Michał Podrazik
Pokój wieczny racz im dać Panie!

Są to nazwiska legionistów pochodzących z Jodłowej, którzy walczyli w Legionach Piłsudskiego i chwalebnie polegli w boju o odrodzenie Ojczyzny.
W zwieńczeniu kapliczki będzie figurka Jezusa Frasobliwego i napis upamiętniający 100-ą rocznicę odzyskania niepodległości.

             Obok płaskorzeźby będą tablice objaśniające powstanie pomnika, czyli zostaną upamiętnieni inicjatorzy, projektanci, artyści i wykonawcy. Będzie też tablica fundacyjna z nazwiskami fundatorów.
             Całość zadania została obliczona w kosztorysie na prawie 50 000 zł.
Po zasięgnięciu opinii mieszkańców Jodłowej została podjęta decyzja, że wartość najmniejszej kwoty cegiełki wynosi 1 000, 00 PLN (jeden tysiąc złotych). Wtedy takie nazwisko fundatora lub rodziny będzie umieszczone na tablicy fundacyjnej.
             Istnieje możliwość złożenia wyższej ofiary, ponadto ofiarodawcy mogą zachować swoją anonimowość przy składaniu ofiar.
             Konto Banku Spółdzielczego w Dębicy odział w Jodłowej, na które można wpłacać ofiary:
57 9475 1013 2002 0001 8829 0003
              Proboszcz dziękuje przedstawicielom Rady Duszpasterskiej w Parafii pw. św. Stanisława BM za wspieranie tej patriotycznej i religijnej inicjatywy.