Wielki Piątek 2018

O tej godzinie, o której kiedyś Syn Boży umierał na Krzyżu, gromadzimy się, aby — jak śpiewamy w słowach „Gorzkich Żalów" — wejść w przepaść Jezusowej Męki. Była to według rachuby biblijnej godzina dziewiąta, trzecia po południu Wielkiego Piątku. Idąc za tradycją sięgającą pierwszych wieków, Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek Eu­charystii. Jest to dzień powagi i smutku, bo zabrany został Oblubieniec Kościoła. To Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, wzgardzony i ode­pchnięty, uznany za skazańca, przebity za nasze grzechy, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Nasza galeria.