Wielki Czwartek 2018

„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. zanim będę cierpiał" (Łk 22,15). O zmierzchu, w przeddzień swej Śmierci, Jezus zasiadł z uczniami przy stole. Wierny tradycji swojego ludu chciał obchodzić pamiątkę Wyjścia z Egiptu. W czasie wieczerzy paschalnej, wykonując przewidziane przepisami czynności, nadał im nowe znaczenie. Dla uczniów ta Wieczerza miała stać się pamiątką Śmierci ich Mistrza i posiłkiem ich życia wiecznego. To wszystko, co miało się spełnić nazajutrz i w poranek wielkanocny, Jezus zamyka niejako i utrwala w Sakramencie Wieczerzy do czasu, aż powtórnie przyjdzie.
Podczas liturgii Wielkiego Czwartku, 30. marca 2018 roku Ksiądz Proboszcz Zenon Tomasiak przyjął do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej siedem dziewcząt: Weronikę, Sandrę, Milenę, Angelikę, Emilię, Aleksandrę i Natalię, przez nałożenie niebieskich pelerynek i medalików z wizerunkiem Niepokalanej. Dziewczęta uzyskały pierwszy z siedmiu stopni formacji, który nosi nazwę "Dziecko Maryi". Odtąd będą starały się wypełniać w codziennym życiu 5 zadań Dziecka Maryi: Posłuszeństwo, Wspólnotę, Radość, Ofiarę i Przyjaźń z Jezusem. DSM-ka to dziewczyna, która swoim zachowaniem, służbą w parafii stara się wskazywać na Pana Jezusa. Do Dziewczęcej Służby Maryjnej może dołączyć każda chętna dziewczyna, która przystąpiła do Najświętszego Sakramentu. Obrzęd przyjęcia poprzedzony jest kilku miesięcznym przygotowaniem, zakończonym egzaminem, przeprowadzonym przez przewodniczkę prowadzącą spotkania dla kandydatek.

W czasie tej samej liturgii, do grupy ministrantów dołączyło trzech chłopców: Karol, Paweł i Bartłomiej. Aspirantów przygotowywał ks. Grzegorz Kozioł, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii. Nowo przyjęci ministranci przez nałożenie na ramiona kapturków, obiecali pobożnie służyć podczas Mszy Świętych i dawać przykład dobrym postępowaniem. Zobacz galerię.