INFORMACJA

MODERNIZACJA OGRZEWANIA

   Jak to zostało podane po konsulatcjach z fachowcami wraz 9z Radą Gospodarczą podjęliśmy decyzję o tym, że pragniemy podjąć się w tym roku trudnego i kosztownego przedsięwziecia modernizacji naszego ogrzewania. Podjęli się jej fachowcy, którzy podbne rozwiązania wykonali w kościołach. 
Modernizacja będzie polegać na uworzeniu kotłowni w podziemiach naszego Sanktuarium, budowie centarli grzewczo-kilmatyzacyjnej wraz z nowymi źródłami ciepła opartymi na trzech piecach gazowych. Centrala będzie zintegrowana z  akumulacyjnym buforem ciepła i agregatem kilmatyzacyjnym, który zostanie wymieniony.
     Bardzo dziękujemy rodzinom, które już wpłaciły pieniądze na ten cel. Przyminamy, że składamy się po 40 PLN od rodziny przez 12 miesięcy (kwartalnie 120 PLN).
     Opłaty można dokonać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Można też wpłącać je na konto z dopiskiem modernizacja ogrzewania

        Nr konta : 70 8589 0006 0031 0971 8829 0003

Przy okazji pragnę przypomnieć, że wpłaty na konto związane z utrzymaniem cmentarza dokonujemy na poniższy numer:
Nr konta : 43 8589 0006 0031 0971 8829 0004
Natomiast wpłaty na sprzątanie, kwiaty, ubezpieczenie i inne darowizny na:
Nr konta : 97 8589 0006 0031 0971 8829 0002

Zainteresowanych odsyłam do filmu, który pokazuje na czym polegać będą zamierzone przez nas prace. Oczywiście w film pokazuje rozwiązanie dla koscioła  trzykrotnie większego i ze stałym źrółem ciepła jakim jest pelet (w naszym przypadku będzie to gaz a także kilimatyzacja, której tam nie ma) https://youtu.be/MGqNjOH6ygg
Tutaj zamieszczam link do filmu tłumaczący pan Bartłomiej wraz z panem Krzsztofem, po zapoznaniu się z palnami naszego Sanktuarium zaproponowali nam najbardziej korzystne rozwiązanie.
     U nas cała instalacja już jest, trzeba z uznamiem podkreśłić, że rozwiązania jakie zostały zastoosowane przez projektantów i budowniczych pod kierunkiem ks. Franciszka Cieśli wyprzedziły czas, są nowoczesne i oszczędzają nam koszty, pieniądze i czas modernizacji.  

Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie
ks. Proboszcz wraz z Parafialną Radą Gospodarczą