Kościół Diecezji Tarnowskiej dla Meksyku

Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy dzisiaj Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku – pod hasłem: „Kościół w Polsce dla Meksyku”. Tak się składa, że w tym samym dniu Caritas Diecezji Tarnowskiej w wielu parafiach naszej diecezji organizuje tradycyjną już akcję charytatywną „Chlebków Miłosierdzia”. 
W związku jednak z tragedią, jaka dotknęła Meksyk, pragniemy tę akcję rozszerzyć na wszystkie parafie diecezji i w tym dniu ofiarami składanymi do puszek wesprzeć poszkodowanych w Meksyku. Proszę również o modlitwę podczas wszystkich Mszy świętych i nabożeństw różańcowych za wszystkie ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku. (Fragment komunikatu Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.)

car 013.JPGcar 016.JPGcar 014.JPG