Maryjo, pomóż nam odważnie głosić Ewangelię!

O D P U S T
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w PRZECZYCY

w dniach od 13 do 20 sierpnia 2017 r.

Czwartek 17. VIII.  Dzień modlitw o powołania.
7.00   Msza Św.  z kazaniem.
         10.00   Msza Św. dla Ministrantów, Lektorów, Liturgicznej Służby Ołtarza, DSM, Schola.
         18.00   Msza Św. z kazaniem dla Rodziców, Nauczycieli i wychowawców.
 Wspólnota Modlitwy o powołania.

Piątek 18. VIII.  Dzień  dziękczynienia za plony. Rolnicy, Pszczelarze, Ogrodnicy.
           7.00    Msza Św. dziękczynna za zebrane plony.
          10.00   Msza Św.dziękczynna za zebrane plony.
 18.00   Msza Św. i Procesja Różańcowa na cmentarzu, modlitwa za zmarłych.

Sobota 19. VIII.  Dzień Chorych, cierpiących, w podeszłym wieku, emerytów.
 7.00   Msza Św. z kazaniem dla chorych, emerytów, rencistów.
10.00 Msza Św. z kazaniem dla chorych, zasłużonych i obchodzących jubileusze małżeństwa.
          18.00  Msza Św. z kazaniem dla chorych, niepełnosprawnych. Parafialne Zespoły Caritas.

Niedziela 20. VIII. Dzień Błogosławieństwa Dzieci. Zakończenie Odpustu.
7.00    Msza Św. z kazaniem.
9.00    Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem dzieci.
         11.00    Suma z kazaniem i błogosławieństwem dzieci.
         16.00    Msza Św. z kazaniem i błogosławieństwem dzieci. Zakończenie Odpustu.

Codziennie: 6.30 odsłonięcie Cudownej Figury i Godzinki. 9.30 Modlitwa Różańcowa, 17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Maryjo, Któraś w Przeczycy tron łaski obrała, obdarzaj nas swą opieką.